Darovanie 2% z dane

Športuj srdcom o.z.

Sme aktívní ľudia, športovci, zakladatelia charitatívneho behu vo Svite. Podujatie organizujeme každoročne predposlednú marcovú sobotu, kedy Svit privíta stovky bežcov z celého Slovenska. Celý výťažok z podujatia odovzdávame konkrétnym osobám trpiacim nervovo-svalovými chorobami.

Našou druhou iniciatívou sú “smeťozbery”. Viackrát v roku sa stretneme za účelom vyčistiť našu okolitú prírodu. Odpad zbierame na okraji miest a obcí, kde často vznikajú čierne skládky. Avšak zastihnete nás aj v reflexných vestách popri cestách a taktiež v ťažko dostupných miestach, lesoch či riekach.

Pomohli

sme už sumou

pomoc
1
šiestim osobám

Vyzbierali

sme už vyše

smeťozber
1
vriec odpadu

Postup ako na to

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z potvrdenia viete zistiť ročnú daň, ktorú ste odviedli štátu. 2% z tejto sumy môžete darovať!
 3. Stiahnite si z našej stránky Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už predvyplnené údaje
 4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo nám ich zašlite poštou, prípadne si ich vyzdvihneme osobne a odovzdáme ich za Vás.
 5. Ak ste v roku 2020 odpracovali aspoň 40 hodín pre naše OZ, vystavíme Vám potvrdenie a môžete nám darovať až 3%.
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznania, typ B XII. oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  IČO: 50817132
  Právna forma: Občianske združenie
  Názov: Športuj srdcom
  Sídlo: Terasová 627/15, 059 21 Svit

 4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (zvyčajne do 31.3.2021)

Podrobný popis pre darovanie 1% reps. 2% dane z príjmu právnických osôb nájdete tu.

Organizátori

Eduard Dindoffer - ALS BEH

Dindoffer Eduard

edo@behamsrdcom.sk
+421 914 242 977
Martina Dindofferová - ALS BEH

Dindofferová Martina

tina@behamsrdcom.sk
Miro Hollý - ALS BEH

Hollý Miroslav

miro@behamsrdcom.sk
+421 903 469 443
Anna Pastrnáková Kovácsová - ALS BEH

Kovácsová Pastrnáková Anna

hanka@behamsrdcom.sk
+421 904 552 611
Martin Svočák - ALS BEH

Svočák Martin

martin@behamsrdcom.sk
+421 948 051 503
Patrik Valek - ALS BEH

Valek Patrik

patrik@behamsrdcom.sk
+421 918 179 120

Charitatívne podujatie, ako aj všetky naše ostatné činnosti, organizujeme dobrovoľne, bez nároku na odmenu.