Parking Svit

Arrival on 21.03.2020

After clicking the picture you will be redirected to Google maps.

Už sa nevieš dočkať?

Chceš notifikáciu v deň spustenia registrácie?

Registrácia bude limitovaná, preto nám určite zanechaj svoj email, aby si nezmeškal možnosť prihlásenia na marcový ALS BEH 2023.