7. ročník 2023

7. ročník ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka bol rekordný po všetkých stránkach. Počtom účastníkov, účastníkov zo zahraničia, počtom dobrovoľníkov, rekordnými časmi víťazov ale predovšetkým rekordným výťažkom z podujatia. Prvý krát sa nám podarilo prekročiť 5 cifernú finančnú hranicu a to sumou 13643 eur.

Ďakujeme bežcom, ktorí merali aj stovky kilometrov „na otočku“, aby prišli beh podporiť, kúpiť si tričko s ALS logom. Dobrovoľníkom, ktorí robili v areáli podujatia ale aj na trati úžasnú atmosféru a taktiež sponzorom bez ktorých by sme takúto sumu nedokázali vyzbierať. 🙏

Financie boli prerozdelené rovným dielom po 1705 eur medzi 8 obdarovaných osôb:

  1. Tomáško Klimo, Svit
  2. Amálka Fridmanová, Svit
  3. Mária Kubovová, Vikartovce
  4. Luka Klokoč, Spišská Belá
  5. Sabínka Fajnorová, Stará Turá
  6. Alexandra Ester Balóghová, Kráľovský Chlmec
  7. Radko Zmij, Trebišov
  8. Ivan Brádňanský, Poprad

Verejná zbierka 2023

Predbežná správa z verejnej zbierky

Záverečná správa zo zbierky čoskoro

6. ročník 2022

6. ročník ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka bol náročnejší na organizáciu vzhľadom na nepriaznivé počasie oproti predošlým ročníkom. Dážď, miestami ihlicové krupy a silný vietor napáchal mierne škody, avšak posolstvo Športuj srdcom OZ nepoľavilo a spoločne vďaka bežcom, sponzorom a ľuďom ktorí prispeli do verejnej zbierky v deň behu, sme pomohli sumou  9056€. Prerozdelili sme ju rovným dielom medzi 8 obdarovaných po 1132 eur:

 1. Amálka Fridmanová, Svit
 2. Mária Kubovová, Vikartovce
 3. Radko Zmij, Trebišov
 4. Sabínka Fajnorová, Stará Turá
 5. Alexandra Ester Balóghová, Kráľovský Chlmec
 6. Ivan Brádňanský, Poprad
 7. Tomáško Klimo, Svit
 8. Luka Klokoč, Spišská Belá

5. ročník 2021

5. ročník ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka nevyšiel kvôli korona opatreniam a zmene termínu podľa plánu, ale nič to nezmenilo na našom hlavnom cieli, podporiť rodiny v núdzi a spoločnými silami Športuj srdcom OZ sa nám podarilo vyzbierať sumu 6756€ a prerozdeliť ju medzi 6 obdarovaných trpiacich jednym zo svalových ochorení.

 1. Amálka Fridmanová, Svit
 2. Mária Kubovová, Vikartovce
 3. Radko Zmij, Trebišov
 4. Sabínka Fajnorová, Stará Turá
 5. Alexandra Ester Balóghová, Kráľovský Chlmec
 6. Ivan Brádňanský, Poprad

Spoločne sme už pomohli sumou 47770€.

4. ročník 2020 bol virtuálny

4. ročník ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka bol síce virtuálny, ale aj tak sa nám aktívne podarilo vyzbierať sumu 8761€ a prerozdeliť ju medzi 6 obdarovaných trpiacich jednym zo svalových ochorení.

 1. Amálka Fridmanová, Svit – 1460€ na rehabilitácie
 2. Mária Kubovová, Vikartovce – 1460€ na rehabilitačný pobyt
 3. Radko Zmij, Trebišov – 1460€ na čističku vzduchu
 4. Sabínka Fajnorová, Stará Turá – 1460€ na rehabilitácie
 5. Alexandra Ester Balóghová, Kráľovský Chlmec – 1460€ príspevok na kúpu auta
 6. Ivan Brádňanský, Poprad – 1460€ na batériu a filtre do dýchacieho prístroja

Zber PET vrchnáčikov

Vrchnáčiky zbierame už od úvodného ročníka ALS charitatívneho behu 2017, kedy nám bežci začali nosiť  PET vrchnáčiky v igelitových sáčkoch na potraviny. Na druhom ročníku to už boli plné igelitky, a na 3. ročníku už plné mechy a obrovské vrecia. V roku 2021 sme sa rozhodli aktivitu rozvinúť o úroveň vyššie a zapojiť do zberu nie len bežcov, ale aj obyvateľov Svitu či okolitých obcí. V spolupráci s mestom Svit sme odprezentovali verejnú iniciatívu zbierania vrchnáčikov z PET fliaš, ktoré symbolizuje vzájomnú pomoc obyvateľov mesta Svit zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Štatistika zberu

 • 1. ročník 2017 – 60kg
 • 2. ročník 2018 – 215kg
 • 3. ročník 2019 – 757,2kg
 • 4. ročník 2020 – 700kg+
 • 5. ročník 2021 – 1600kg
 • 6. ročník 2022 –
srdce pomoci svit

3. ročník - 2019

Tretí ročník sme pomáhali štyrom osobám. Opätovne sme medzi obdarovaných zaradili aj 4-ročnú Máriu, ktorú podporujeme od úvodného ročníka. Rodičia s Máriou pravidelne navštevujú najkvalitnejšie rehabilitačné centrum na Slovensku ADELI, nachádzajúce sa v Piešťanoch. Aj v tomto roku sa rodine Kubovových podarilo absolvovať pobyt už po druhý krát. 13-dňový pobyt, počas ktorého Mária absolvuje rôzne typy procedúr od pondelka do soboty po 5 hodín denne  stojí takmer 4000€. Na treťom ročníku ALS memoriálu Jána Svočáka sme dokázali rodine prispieť na tento pobyt  sumou 1300€. Rodinu Kubovových podporila taktiež spoločnosť RAJO a.s., ktorá im venovala  7 kartónov mliečnych výrobkov.

Maria-Kubovova
Rodina Kubovova
Najazdova rampa do auta pre vozičkárov
Antidekubitna Podlozka

Minulý ročník sa nám podarilo spoznať skvelú rodinu z východného Slovenska, ktorej 23-ročný syn Radko, od svojich desiatich rokov kvôli muskulárnej  dystrofii nemôže chodiť po vlastných nohách. Rodinu sme sa rozhodli obdarovať opätovne. Kvôli rodinným problémom sa bohužiaľ 3. ročníka Podtatranského krosového polmaratónu nemohli zúčastniť naživo, avšak rodine sme poskytli finančnú pomoc v hodnote 1300€ na požadované pomôcky, ktoré im uľahčia každodenné potreby. Jednak nájazdovou rampou do auta, vďaka ktorej rodičia dokážu Radka naložiť pri prevoze bez ručného zdvíhania a taktiež antidekubitnú podložku na vozík, ktorá funguje na základe kvapaliny a dokáže prerozdeliť tlak pri sedení.

Kontakt na rodičov 8-ročnej Alexandry Eszter Balogovej nám poskytla Organizácia muskulárnych dystrofikov na Slovensku.  Malá Eszter má spinálnu svalovú atrofiu a je napojená na dýchací prístroj. Rodičia sa museli z bytu presťahovať do rodinného domu,  ktorý postupne debarierizujú a prispôsobujú potrebám dcérky, ktorá je väčšinu dňa ležiaca. Príspevok narekonštrukciu kúpeľne od štátu nemali nárok, nakoľko právne ide o vybudovanie novej kúpeľne.  Z našej podpory v sume 800€ si dokázali postaviť bezbariérovú kúpelňu svojpomocne.

Prerabka
Pred Po

Na 27-ročné Ivana sme dostali kontakt od organizácie Muskulárnych distrofikov (OMD) s ktorou rodina už niekoľko rokov spolupracuje. Ivan je od svojich 10-tich rokov odkázaný na invalidný vozík, no aj s týmto hendikepom dokázal vychodiť základnú školu a zmaturovať na umeleckej škole, za čo má náš veľký obdiv. Do nedávna Ivan ešte dokázal pracovať na počítači a ručne kresliť krásne maľby.  Od kedy je však ležiaci, rodina túžila po čističke vzduchu v hodnote 749€, ktorú sme im vďaka podpore  dobrovoľníkov, sponzorom a bežcom dokázali na 3. ročníku zaobstarať. Rodine Bradňanských taktiež spoločnosť RAJO a.s. poslala 7 kartónov mliečných výrobkov.

Naše podujatie navštívilo už 1206 bežcov

Mária Kubovová
Kubovovci Vikartovce

2. ročník - 2018

Mária Kubovová

Druhý ročník sa nám podarilo poskočiť na 3 obdarované osoby. Okrem malej Márii, ktorej chceme pomáhať aj naďalej, sme sa rozhodli do našej zbierky začleniť dvoch mladých chalanov – Dáriusa Rennera z Prešova a Radovana Zmiju z Trebišova. Krásnu slnečnú sobotu 24.3.2018 sa nám vďaka bežcom, sponzorom a dobrovoľníkom podarilo vyzbierať sumu 4038€. Prerozdelená čiastka, teda 1346€ putovalo rodine Kubovových do Vikartoviec, ktorá peniaze využila na rehabilitačný pobyt pre Máriu v Adeli medical center. Taktiež spoločnosť RAJO a.s. rodine Kubovových darovala 10 kartónov mliečnych výrobkov rôzneho druhu.

Radovan Zmij

Na 22-ročného Radovana Zmiju sme dostali kontakt od organizácie Muskulárnych distrofikov. Radovan si prial novú posteľ, ktorá mu splní všetky jeho požiadavky. Snažili sme sa mu vyhovieť a obdarovali sme ho elektrickou polohovateľnou posteľou s aktívnym antidekubitným matracom, ktorý redistribuje tlak a poťahom SKIN IQ MCM, ktorý ma za úlohu predchádzať dekubitom vďaka odčerpávaniu vlhkosti, znížovaniu teploty tela a  protišmykovosti. Poťah taktiež výrazne znižuje pach a pôsobí antibakteriálne.  Elektrická polohovateľná posteľ vrátane spomenutých komponentov a príslušenstva (hrazdy, hrazdičky a podložky pod matrac) stála 1124€. Za zmienku stojí veľkodušnosť, ktorú táto skromná rodinka prejavila, keď zvyšných 222€, ktoré sme im chceli doposlať prenechala v prospech tretieho obdarovaného – Dáriusa Rennera. Rodine Zmijových taktiež spoločnosť RAJO a.s. poslalo 10 kartónov mliečnych výrobkov rôzneho druhu.

Radovan Zmij

Dárius Renner

Na 19-ročného Dáriusa Rennera sme dostali kontakt prostredníctvom sociálnej siete. Dárius dlhodobo túžil po sprchovacom lôžku, ktoré by uľahčilo jeho osobnú hygienu. Pri týchto úkonoch ho bolo doteraz nutné prenášať do kúpeľne o poschodie vyššie. Vďaka hydraulickému sprchovaciemu lôžku v hodnote 1700€ bude mať o jednu starosť menej a sprchovanie tak bude môcť vykonávať častejšie a oveľa komfortnejšie. Dárius je taktiež ako aj ostatní naši obdarovaní registrovaný v organizácií Muskulárnych dystrofikov.  Touto cestou by sme sa chceli organizácií srdečne poďakovať za spoluprácu v dofinancovaní lôžka v hodnote 136€, ktoré nám na kúpu lôžka chýbali. Dárius taktiež obdržal 10 kartónov mliečnych výrobkov rôzneho druhu od spoločnosti RAJO a.s..

Darius Renner

Spoločne sme vyzbierali 3400kg vrchnáčikov.

Vrchnáčiky z PET fliaš

Vrchnáčiky pre Sabínku Fajnorovú

Už na 1. ročníku sme prosili bežcov k registrácií priniesť aspoň 15 vrchnáčikov z PET fliaš pre Sabínku Fajnorovú. Avšak bežci nás ohromne prekvapili a priniesli 60kg, čo vychádzalo cca 120 vrchnáčikov na jedného bežca. Druhý ročník sme v zbieraní vyhlásili súťaž o 3 najlepších zberačov. A výsledok? Ostali sme doslova v šoku! Bežci zobrali zbieranie vrchnáčikov z PET fliaš natoľko zodpovedne, že len prvý traja najlepší zberači nám priniesli dvojnásobný počet, a to 127kg vrchnáčikov. Spolu s ostatnými bežcami sa nám podarilo pre Sabínku vyzbierať vyše 200kg vrchnáčikov, čo nám dalo zabrať už aj so samotnou prepravou (viď fotka). Vrchnáčiky sme odovzdali na zbernom mieste v Poprade. Urobiť tak môžete kedykoľvek počas roku aj Vy. 

Informačná tabuľa vo Svite

Vďaka poisťovni Dôvera sme pri cyklochodníku Svit-Poprad (pri Kolibe) osadili obojstrannú informačnú tabuľu. Na jednej strane tabuľe sa nachádza mapa trate, pre záujemcov, ktorí si budú chcieť polmaratónsku trať skúsiť odbehnúť. Na strane druhej čitatelia nájdu informácie o vzniku nášho občianskeho združenia Športuj srdcom. Náučná tabuľa je však zameraná hlavne na informovanie o ojedinelých svalových chorobách, ktorými naše obdarované osoby trpia a ktoré prostredníctvom výťažku z nášho charitatívneho behu budeme podporovať aj v budúcich ročníkoch.

Ďakujeme ešte raz všetkým sponzorom, dobrovoľníkom a bežcom za podporu! Veľmi si to vážime, a tešíme sa zo spolupráce vďaka ktorej môžeme spestriť a uľahčiť život osobám a ich rodinám s ťažkými ochoreneniami.

Informačná tabuľa ALS BEH

1. ročník - 2017

Mária Kubovová

Prvý ročník sme sa rozhodli pomôcť dvojročnej  Márii Kubovovej z Vikartoviec. Vďaka sponzorom, bežcom a dobrovoľníkom sme jej v sobotu 25.3.2017 vyzbierali  1367€, 160 balení plienok (Paradais Plus s.r.o.) a 5 kartónov mliečnych výrobkov (RAJO a.s.). Vďaka výťažku z tohto podujatia mohli rodičia malej Márii kúpiť chodítko KidWalk, na ktoré od Všeobecnej zdravotnej poisťovne nemali nárok.

Súčasťou nášho charitatívneho behu je aj zbieranie vrchnáčikov pre Sabinku. Bežcov sme k registrácií poprosili priniesť aspoň 15 vrchnáčikov z PET fliaš. Avšak ich túžba pomáhať bola natoľko silná, že nám dokopy priniesli 60kg vrchnáčikov.

Maria Kubovova
Maria Kubovova