1. ročník - 2017

Mária Kubovová

Prvý ročník sme sa rozhodli pomôcť dvojročnej  Márii Kubovovej z Vikartoviec. Vďaka sponzorom, bežcom a dobrovoľníkom sme jej v sobotu 25.3.2017 vyzbierali  1367€, 160 balení plienok (Paradais Plus s.r.o.) a 5 kartónov mliečnych výrobkov (RAJO a.s.). Vďaka výťažku z tohto podujatia mohli rodičia malej Márii kúpiť chodítko KidWalk, na ktoré od Všeobecnej zdravotnej poisťovne nemali nárok.

Súčasťou nášho charitatívneho behu je aj zbieranie vrchnáčikov pre Sabinku. Bežcov sme k registrácií poprosili priniesť aspoň 15 vrchnáčikov z PET fliaš. Avšak ich túžba pomáhať bola natoľko silná, že nám dokopy priniesli 60kg vrchnáčikov.

Maria Kubovova
Maria Kubovova

Spoločne sme už pomohli sumou 25071€.

Mária Kubovová
Kubovovci Vikartovce

2. ročník - 2018

Mária Kubovová

Druhý ročník sa nám podarilo poskočiť na 3 obdarované osoby. Okrem malej Márii, ktorej chceme pomáhať aj naďalej, sme sa rozhodli do našej zbierky začleniť dvoch mladých chalanov – Dáriusa Rennera z Prešova a Radovana Zmiju z Trebišova. Krásnu slnečnú sobotu 24.3.2018 sa nám vďaka bežcom, sponzorom a dobrovoľníkom podarilo vyzbierať sumu 4038€. Prerozdelená čiastka, teda 1346€ putovalo rodine Kubovových do Vikartoviec, ktorá peniaze využila na rehabilitačný pobyt pre Máriu v Adeli medical center. Taktiež spoločnosť RAJO a.s. rodine Kubovových darovala 10 kartónov mliečnych výrobkov rôzneho druhu.

Radovan Zmij

Na 22-ročného Radovana Zmiju sme dostali kontakt od organizácie Muskulárnych distrofikov. Radovan si prial novú posteľ, ktorá mu splní všetky jeho požiadavky. Snažili sme sa mu vyhovieť a obdarovali sme ho elektrickou polohovateľnou posteľou s aktívnym antidekubitným matracom, ktorý redistribuje tlak a poťahom SKIN IQ MCM, ktorý ma za úlohu predchádzať dekubitom vďaka odčerpávaniu vlhkosti, znížovaniu teploty tela a  protišmykovosti. Poťah taktiež výrazne znižuje pach a pôsobí antibakteriálne.  Elektrická polohovateľná posteľ vrátane spomenutých komponentov a príslušenstva (hrazdy, hrazdičky a podložky pod matrac) stála 1124€. Za zmienku stojí veľkodušnosť, ktorú táto skromná rodinka prejavila, keď zvyšných 222€, ktoré sme im chceli doposlať prenechala v prospech tretieho obdarovaného – Dáriusa Rennera. Rodine Zmijových taktiež spoločnosť RAJO a.s. poslalo 10 kartónov mliečnych výrobkov rôzneho druhu.

Radovan Zmij

Dárius Renner

Na 19-ročného Dáriusa Rennera sme dostali kontakt prostredníctvom sociálnej siete. Dárius dlhodobo túžil po sprchovacom lôžku, ktoré by uľahčilo jeho osobnú hygienu. Pri týchto úkonoch ho bolo doteraz nutné prenášať do kúpeľne o poschodie vyššie. Vďaka hydraulickému sprchovaciemu lôžku v hodnote 1700€ bude mať o jednu starosť menej a sprchovanie tak bude môcť vykonávať častejšie a oveľa komfortnejšie. Dárius je taktiež ako aj ostatní naši obdarovaní registrovaný v organizácií Muskulárnych dystrofikov.  Touto cestou by sme sa chceli organizácií srdečne poďakovať za spoluprácu v dofinancovaní lôžka v hodnote 136€, ktoré nám na kúpu lôžka chýbali. Dárius taktiež obdržal 10 kartónov mliečnych výrobkov rôzneho druhu od spoločnosti RAJO a.s..

Darius Renner

Spoločne sme vyzbierali 1032kg vrchnáčikov.

Vrchnáčiky z PET fliaš

Vrchnáčiky pre Sabínku Fajnorovú

Už na 1. ročníku sme prosili bežcov k registrácií priniesť aspoň 15 vrchnáčikov z PET fliaš pre Sabínku Fajnorovú. Avšak bežci nás ohromne prekvapili a priniesli 60kg, čo vychádzalo cca 120 vrchnáčikov na jedného bežca. Druhý ročník sme v zbieraní vyhlásili súťaž o 3 najlepších zberačov. A výsledok? Ostali sme doslova v šoku! Bežci zobrali zbieranie vrchnáčikov z PET fliaš natoľko zodpovedne, že len prvý traja najlepší zberači nám priniesli dvojnásobný počet, a to 127kg vrchnáčikov. Spolu s ostatnými bežcami sa nám podarilo pre Sabínku vyzbierať vyše 200kg vrchnáčikov, čo nám dalo zabrať už aj so samotnou prepravou (viď fotka). Vrchnáčiky sme odovzdali na zbernom mieste v Poprade. Urobiť tak môžete kedykoľvek počas roku aj Vy. 

Informačná tabuľa vo Svite

Vďaka poisťovni Dôvera sme pri cyklochodníku Svit-Poprad (pri Kolibe) osadili obojstrannú informačnú tabuľu. Na jednej strane tabuľe sa nachádza mapa trate, pre záujemcov, ktorí si budú chcieť polmaratónsku trať skúsiť odbehnúť. Na strane druhej čitatelia nájdu informácie o vzniku nášho občianskeho združenia Športuj srdcom. Náučná tabuľa je však zameraná hlavne na informovanie o ojedinelých svalových chorobách, ktorými naše obdarované osoby trpia a ktoré prostredníctvom výťažku z nášho charitatívneho behu budeme podporovať aj v budúcich ročníkoch.

Ďakujeme ešte raz všetkým sponzorom, dobrovoľníkom a bežcom za podporu! Veľmi si to vážime, a tešíme sa zo spolupráce vďaka ktorej môžeme spestriť a uľahčiť život osobám a ich rodinám s ťažkými ochoreneniami.

Informačná tabuľa ALS BEH

Naše podujatie navštívilo už 931 bežcov

3. ročník - 2019

Tretí ročník sme pomáhali štyrom osobám. Opätovne sme medzi obdarovaných zaradili aj 4-ročnú Máriu, ktorú podporujeme od úvodného ročníka. Rodičia s Máriou pravidelne navštevujú najkvalitnejšie rehabilitačné centrum na Slovensku ADELI, nachádzajúce sa v Piešťanoch. Aj v tomto roku sa rodine Kubovových podarilo absolvovať pobyt už po druhý krát. 13-dňový pobyt, počas ktorého Mária absolvuje rôzne typy procedúr od pondelka do soboty po 5 hodín denne  stojí takmer 4000€. Na treťom ročníku ALS memoriálu Jána Svočáka sme dokázali rodine prispieť na tento pobyt  sumou 1300€. Rodinu Kubovových podporila taktiež spoločnosť RAJO a.s., ktorá im venovala  7 kartónov mliečnych výrobkov.

Maria-Kubovova
Rodina Kubovova
Najazdova rampa do auta pre vozičkárov
Antidekubitna Podlozka

Minulý ročník sa nám podarilo spoznať skvelú rodinu z východného Slovenska, ktorej 23-ročný syn Radko, od svojich desiatich rokov kvôli muskulárnej  dystrofii nemôže chodiť po vlastných nohách. Rodinu sme sa rozhodli obdarovať opätovne. Kvôli rodinným problémom sa bohužiaľ 3. ročníka Podtatranského krosového polmaratónu nemohli zúčastniť naživo, avšak rodine sme poskytli finančnú pomoc v hodnote 1300€ na požadované pomôcky, ktoré im uľahčia každodenné potreby. Jednak nájazdovou rampou do auta, vďaka ktorej rodičia dokážu Radka naložiť pri prevoze bez ručného zdvíhania a taktiež antidekubitnú podložku na vozík, ktorá funguje na základe kvapaliny a dokáže prerozdeliť tlak pri sedení.

Kontakt na rodičov 8-ročnej Alexandry Eszter Balogovej nám poskytla Organizácia muskulárnych dystrofikov na Slovensku.  Malá Eszter má spinálnu svalovú atrofiu a je napojená na dýchací prístroj. Rodičia sa museli z bytu presťahovať do rodinného domu,  ktorý postupne debarierizujú a prispôsobujú potrebám dcérky, ktorá je väčšinu dňa ležiaca. Príspevok narekonštrukciu kúpeľne od štátu nemali nárok, nakoľko právne ide o vybudovanie novej kúpeľne.  Z našej podpory v sume 800€ si dokázali postaviť bezbariérovú kúpelňu svojpomocne.

Prerabka
Pred Po

Na 27-ročné Ivana sme dostali kontakt od organizácie Muskulárnych distrofikov (OMD) s ktorou rodina už niekoľko rokov spolupracuje. Ivan je od svojich 10-tich rokov odkázaný na invalidný vozík, no aj s týmto hendikepom dokázal vychodiť základnú školu a zmaturovať na umeleckej škole, za čo má náš veľký obdiv. Do nedávna Ivan ešte dokázal pracovať na počítači a ručne kresliť krásne maľby.  Od kedy je však ležiaci, rodina túžila po čističke vzduchu v hodnote 749€, ktorú sme im vďaka podpore  dobrovoľníkov, sponzorom a bežcom dokázali na 3. ročníku zaobstarať. Rodine Bradňanských taktiež spoločnosť RAJO a.s. poslala 7 kartónov mliečných výrobkov.

PET vrchnáčiky pre Sabínku

www.sabinka.sk

 • 1. ročník 2017 – 60kg
 • 2. ročník 2018 – 215kg
 • 3. ročník 2019 – 757,2kg
 • 4. ročník 2020 – 700kg+

Na tretí ročník nám bežci spolu priniesli vyše 750kg vrchnáčikov z plastových fľiaš. Tento úžasný výkon nám zapratal polovicu dodávky, z čoho sa nesmierne tešíme a ďakujeme každému jednému bežcovi, ktorí vrchnáčik vo svojom okolí zbiera. Spolu sme za 4. ročníky vyzbierali už 1700kg PET vrchnáčikov!

PET vrchnáčikyy pre Sabinku

Predbežná správa z verejnej zbierky

Záverečná správa zo zbierky

4. ročník 2020 bol virtuálny

4. ročník ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka bol síce virtuálny, ale aj tak sa nám aktívne podarilo vyzbierať sumu 8761€ a prerozdeliť ju medzi 6 obdarovaných trpiacich jednym zo svalových ochorení.

 1. Amálka Fridmanová, Svit – 1460€ na rehabilitácie
 2. Mária Kubovová, Vikartovce – 1460€ na rehabilitačný pobyt
 3. Radko Zmij, Trebišov – 1460€ na čističku vzduchu
 4. Sabínka Fajnorová, Stará Turá – 1460€ na rehabilitácie
 5. Alexandra Ester Balóghová, Kráľovský Chlmec – 1460€ príspevok na kúpu auta
 6. Ivan Brádňanský, Poprad – 1460€ na batériu a filtre do dýchacieho prístroja

5. ročník 2021 bol virtuálny

5. ročník ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka nevyšiel kvôli korona opatreniam a zmene termínu podľa plánu, ale nič to nezmenilo na našom hlavnom cieli, podporiť rodiny v núdzi a spoločnými silami Športuj srdcom OZ sa nám podarilo vyzbierať sumu 6756€ a prerozdeliť ju medzi 6 obdarovaných trpiacich jednym zo svalových ochorení.

 1. Amálka Fridmanová, Svit
 2. Mária Kubovová, Vikartovce
 3. Radko Zmij, Trebišov
 4. Sabínka Fajnorová, Stará Turá
 5. Alexandra Ester Balóghová, Kráľovský Chlmec
 6. Ivan Brádňanský, Poprad