Thanks for volunteers

Volunteers:
Balogh Juraj
Bálint Martin
Bičar Ľubo
Bobulová Jana
Bodnár Gabriel
Brejčák Ľuboš
Dindofferová Zuzana
Františková Lena
Gontkovič Peter
Gontkovičova Svetlana
Haško Róbert
Hollý Miroslav
Hrušková Monika
Hudáková Rebeka
Hudák Ján st.
Hudák Daniel
Hudáková Ľudmila
Chromek Marián
Ilavská Ľudmila

Jakubčáková Monika
Kačmarčíková Emília
Klaučová Martina
Kapolková Blanka
Knežová Katarína
Knežo Richard ml.
Kojšová Dominika
Kováčová Zlatka
Krahulcová Dominika
Krahulcová Oľga
Krahulcová Nikola
Krahulec Ivan
Kudláčová Iveta
Kumorovitzová Nadežda
Kuzmik Ondrej
Mičundova Simona
Mičunda Marek
Michalíková Vierka
Michalík Martin
Michalík Tomáš

Michlík Rado
Mikuš Peter
Mudráková Lucia
Novobilská Petra
Pastrnáková Oľga
Pastrnák Milan
Pastrnák Ján
Svočáková Mária
Svočáková Eva
Šeliga Lukáš
Šoltísová Nina
Štefko Lukáš
Uhlár Martin
Urminský Maroš
Valek Patrik
Valušová Beáta

Sound – DJ:
Pachoň Martin

Accompanying cyclist:
Starucha Raďo

Cameraman:
Handzuš Marek

Photographers:
Bendík Jozef
Novobilský Jozef

Rescuers:
Jasič Tomáš
Majerniček Roman
Orolinová Veronika

Animators:
Akimjaková Tamara
Poništová Lenka

Lajblik band
Františka Cyril
Františka Jozef
Rakyta Ján

ZŠ Komenského Svit

For problem-free organization we are bound to

Pozemkové spoločenstvo urbaliastov v Batizovciach
Urbár pozemkov spoločenstvo Štôla
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce

Bývalí urbarialisti obce Lučivná
Lučivianska spoločnosť Ivan a spol. p.s.
Urbár – pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica

Správa povodia Dunajca a Popradu
Obvodné oddelenie PZ Svit
Mestská polícia Svit

Pozemkové spoločenstvo urbaliastov v Batizovciach
Urbár – pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce
Lučivianska spoločnosť Ivan a spol. p.s.
Urbár pozemkov spoločenstvo Štôla

Bývalí urbarialisti obce Lučivná
Správa povodia Dunajca a Popradu
Obvodné oddelenie PZ Svit
Mestská polícia Svit