Za podporu do roku 2022 ďakujeme:

poisťovňa Dôvera

Ďakujeme dobrovoľníkom:

Dobrovoľníci:
Bobulová Jana – Podskalka
Bobulová Jana – Svit
Dindofferová Zuzana
Hollá Emília
Hruška Jano
Ivanová Soňa
Kačmarčíková Emília
Kačmarčík Lukáš
Kapolková Blanka
Kapolková Zuzana
Krahulcová Simona
Krahulcová Oľga
Krahulec Ivan
Košťurova Inka
Kudlačová Iveta
Mičunda Marek
Michalíková Vierka
Pastrnák Milan
Perinajová Jana
Svočáková Mária
Svočáková Eva
Surmajová Štefánia
Šoltysová Zdenka
Valušová Beáta
Valeková Tatiana

Detské behy:
Hudáková Barbora
Hudáková Rebeka
Hudáková Liliana
Karabínová Silvia
Kočanová Viktória
Molotová Sára
Pavliková Alica
Šoltísová Nina

Hasiči:
DHZ Svit

Za bezproblémové usporiadanie behu vďačíme:

PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Pozem. spol. urbaliastov v Batizovciach
Urbár pozemkov spoločenstvo Štôla
Urbárske pozemkové spol. Mengusovce
Správa povodia Dunajca a Popradu
Bývalí urbarialisti obce Lučivná
Lučivianska spol. Ivan a spol. p.s.
Urbár – pozem. spol. Spišská Teplica
Obvodné oddelenie PZ Svit
Mestská polícia Svit

ALS BEH - Podtatranský krosový polmaratón