1. ročník 2017

Obrovské poďakovanie patrí ľudom, ktorí nám v roku 2018 pomáhali:

Dobrovoľníci:
Balogh Juraj
Bálint Martin
Bičar Ľubo
Bobulová Jana
Bodnár Gabriel
Brejčák Ľuboš
Dindofferová Zuzana
Františková Lena
Gontkovič Peter
Gontkovičova Svetlana
Haško Róbert
Hollý Miroslav
Hrušková Monika
Hudáková Rebeka
Hudák Ján st.
Hudák Daniel
Hudáková Ľudmila
Chromek Marián
Ilavská Ľudmila

Jakubčáková Monika
Kačmarčíková Emília
Klaučová Martina
Kapolková Blanka
Knežová Katarína
Knežo Richard ml.
Kojšová Dominika
Kováčová Zlatka
Krahulcová Dominika
Krahulcová Oľga
Krahulcová Nikola
Krahulec Ivan
Kudláčová Iveta
Kumorovitzová Nadežda
Kuzmik Ondrej
Mičundova Simona
Mičunda Marek
Michalíková Vierka
Michalík Martin
Michlík Rado
Mikuš Peter

Mudráková Lucia
Novobilská Petra
Pastrnáková Oľga
Pastrnák Milan
Pastrnák Ján
Svočáková Mária
Svočáková Eva
Šeliga Lukáš
Šoltísová Nina
Štefko Lukáš
Uhlár Martin
Urminský Maroš
Valek Patrik
Valušová Beáta

Moderátorka / Detské behy:
Anna Pastnáková Kovácsová

Ozvučenie – DJ:
Pachoň Martin

Sprievodný cyklista:
Starucha Raďo

Kameraman:
Handzuš Marek

Fotografi:
Bendík Jozef
Novobilský Jozef

Zachranári:
Jasič Tomáš
Majerniček Roman
Orolinová Veronika

Animátorky:
Akimjaková Tamara
Poništová Lenka

Hudobná skupina Lajblik
Františka Cyril
Františka Jozef
Rakyta Ján

ZŠ Komenského Svit

Za bezproblémové usporiadanie behu vďačíme:

Pozemkové spoločenstvo urbaliastov v Batizovciach
Urbár pozemkov spoločenstvo Štôla
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce

Bývalí urbarialisti obce Lučivná
Lučivianska spoločnosť Ivan a spol. p.s.
Urbár – pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica

Správa povodia Dunajca a Popradu
Obvodné oddelenie PZ Svit
Mestská polícia Svit

Pozemkové spoločenstvo urbaliastov v Batizovciach
Urbár – pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce
Lučivianska spoločnosť Ivan a spol. p.s.
Urbár pozemkov spoločenstvo Štôla

Bývalí urbarialisti obce Lučivná
Správa povodia Dunajca a Popradu
Obvodné oddelenie PZ Svit
Mestská polícia Svit

ALS BEH - Podtatranský krosový polmaratón